Saskia heeft al enkele jaren ervaring met het geven van vioollessen aan leerlingen van alle niveaus en leeftijden. Sinds kort heeft zij een eigen lespraktijk in het centrum van Utrecht: Het Vioolhuis!

Bij het Vioolhuis kun je terecht voor vioolles, altvioolles en muziektheorieles. Een proefles is gratis!

Saskia has several years of experience in teaching the violin to students of all ages and levels. Recently she founded her own teaching practice in the center of Utrecht: Het Vioolhuis!

You can visit Het Vioolhuis for lessons in violin, viola and music theory. The first trial lesson is for free!